Vinter. klintholm strand

Forår. Ladegårdsskoven Nyborg

Sommer. Kløverhage

Efterår. Tåruplunde

En stille morgen. Kongshøj

Strandkanten. Kongshøj

En forårsdag. Edelgård

Ludvig. Tårupbyvej 21

Svaneunger. Volden Nyborg

Hawaii.

En Blå Morgen. Kløverhage

Valmuemarken. Kongshøj