Vinter. klintholm strand

Forår. Ladegårdsskoven Nyborg

Sommer. Kløverhage

Efterår. Tåruplunde

En stille morgen. Kongshøj

Strandkanten. Kongshøj

En forårsdag. Edelgård

Ludvig. Tårupbyvej 21

Svaneunger. Volden Nyborg